Om oss

Frøiland Bygg AS ble etablert 2006 med hovedsete i Stavanger, og har siden denne gang vokst seg til en stor aktør innen byggmesterfaget. Gjennom en spennende reise har vi levert løsninger til både private, bedrifter og offentlig virksomheter fra dag en.

Frøiland Bygg AS etablerte datterselskapet Frøiland Bygg Skade AS 2016. Dette for å rendyrke serivcehåndverk og skadeservice i en egen enhet, da dette er områder som trenger spesialkompetanse. Frøiland Bygg As rettet da fokuset mot entreprenørdelen. Fordelen er at det er kort vei i selskapene og man kunne dra synergier.

I 2017 ble Fukt|Tørk og Inneklima etablert som egen avdeling. Dette fordi vi ønsket å være en total leverandør innen skader og forebygging av skader som oppstår som en konsekvens av fuktproblematikk. Avdelingen jobber tett med resten av landet og med denne er vi den eneste aktøren som har all kompetanse til et bygg under eget tak.

I dag har vi over 30 større og mindre avdelinger, og utvider stadig til flere områder. Vi skal være landsdekkende i løpet av 2018.
Se oversikt på våre avdelinger.

Vi har valgt å fokusere på 4 tjenesteområder:

Sammen gjør disse tjenesteområdene til en solid aktør med alle tjenester i under eget tak. Utover dette har vi nært samarbeide med spesialfag som rørlegger, elektriker og maler.