Samarbeidspartnere

For at du som kunde skal oppleve kvalitet i alle ledd har vi plukket ut noen av våre mest sentrale samarbeidspartnere. VI har også lokale leverandører som betyr mye for oss, og du kan også avklare med din prosjektleder om du har egne lokale leverandører du ønsker å benytte.

Våre samarbeidspartnere har vi også daglig gjennomgang med på våre prosjekter, samt at vi har kvartalsvise møter for å finne nye metoder og samarbeidsformer. Dette er en del av våre satsning på LEAN, og betyr at du som kunde skal oppleve oss som en aktør som går i takt.

Alle våre samarbeidspartnere er sertifiser i www.startbank.no

Rørlegger:

Elektriker:

Maler | mur og flis:

Byggvare: