Skadeservice

Som spesialister innen skader kan vi dekke alle typer skader og tilbyr også vakttelefon som gjør at vi rykker ut både natt og dag. Du som kunde kan være trygg på personlig oppfølging.
Vi holdere orden i din skade fra A til Å og vi samkjører spesialfag som rørlegger og elektriker etter behov.

Eksempler på skader og tjenester vi utfører innen skadesanering:

Brannskade
Vannskade
Miljøskade
Skadesanering
Spesialrengjøring
Innbohåndtering
Kloakkskader
Asbest
Hærverk
Innbrudd
Naturskader
Skadedyr
Sopp, mugg og råte
Inneklima
Verdisettelse
Taksering

Som kunde skal du oppleve at vi har fokus på dette:

Kundeopplevelsen
Forventningsstyring
Kostnadskontroll
Fremdriftsplan
Ferdigbefaring
Prosjektledelse
Kommunikasjon
Leverandørkontroll
Rapportering