Entreprenør

Denne delen av selskapet påtar seg større oppdrag innen bygg og anlegg og en viktig målgruppe er privat næringsliv og offentlig sektor. Som totalentreprenør påtar vi oss både prosjektering og utførelse på oppdrag fra byggherrer.

Vi kommer inn tidlig i fasen fra ide til realisering av bygget, og gjennomfører større og mindre totalentrepriser. Vi utfører alle typer entrepriser, som nybygg, tilbygg, rehabilitering og byggservice.

Gjennom fagutdannete håndverkere og et godt etablert nettverk av leverandører og byggleverandører kan vi påta oss både stor og mindre oppdrag.

Typiske prosjekter er barnehager, skoler, boliger, idretts- og kulturbygg, kontor- og forretningsbygg, hoteller, næringsbygg og helse- og omsorgsbygg. Vi har lang erfaring og dekker hovedsakelig Rogaland Fylke, men gjennom avdelinger i Frøiland Bygg Skade kan vi påta oss oppdrag over hele landet.

Kontakt oss for referanser eller mer informasjon.